Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Value-based healthcare - skal innovationen rettes ind?

Af Sys Zoffmann Glud

Udgivet den 28. december, 2016

Hos INNO-X Healthcare arbejder vi med udviklingen af morgendagens talenter inden for innovation og forretningsskabelse af teknologier til sundhedssektoren gennem en række Biodesign kurser og uddannelser. Heldigvis er vi ikke eneste, der beskæftiger os med dette område, og vi er med i et internationalt netværk for institutioner, der arbejder med samme fokus og metode – BME IDEA netværket.

I juni 2016 var vi så værter for årsmødet i BME IDEA, hvor temaet var “Value-based healthcare”. Formålet med symposiet var at afdække om tiden er inde til at tilpasse undervisningen på de forskellige Biodesign forløb rundt om i verden, så de produkter, der bliver udviklet af deltagerne på uddannelserne, er tilpasset ‘morgendagens’ virkelighed, hvor sundhedssystemerne bliver styret mere ud fra hvilken værdi de skaber for borgerne frem for produktionskrav.  

  Følger man med i amerikansk litteratur, nyheder og virksomheder inden for sundhedsindustrien får man indtryk af, at værdibaseret styring er alt om sig gribende, - og dog får man også indtryk af at der bliver tumlet og fumlet en del rundt i, hvordan det lige skal styres økonomisk og incitamentsmæssigt. Ingen ønsker at ryge tilbage til dengang, hvor store rammebudgetter tillod høj grad af ineffektivitet og voldsomt stigende ventelister.  

I Danmark har Danske Regioner netop vedtaget at sætte gang i fem landsdækkende projekter med værdibaseret styring på baggrund af læringen fra et flerårigt projekt i Region Midtjylland.  

Overgangen til værdibaseret styring vil få konsekvenser for industrien og de produkter, der skal udvikles i fremtiden. Produkterne skal kunne ‘svare sig’ for sundhedsvæsenet. Er tiden så inden til at værdibaseret styring skal tænkes ind i innovationsarbejdet? 

Hype versus realitet, - værdibaseret styringsform i sundhedssektoren 

På BME IDEA årsmødet deltog repræsentanter fra forskellige Biodesign institutioner fra USA, Japan, England, Irland, Spanien, Tyskland, Tyrkiet, Sverige og Danmark. Grundlaget for effektiv og mange facetteret vidensdeling omkring temaet “Value based healthcare” var derfor tilstede og emnet blev taget under kærlig behandling gennem oplæg og workshops.  

Vi kom frem til en række interessante konklusioner på de to dage årsmødet varede. Som med så meget andet nu om stunder, er hele medie- og nyhedsindustrien (lidt for) dygtige til at skabe hype omkring et emne. Det er nok også det, der er tilfældet hér. Ulven kommer helt sikkert - men den er her ikke helt endnu. 

BME IDEA mødet viste at værdibaseret økonomistyring og pay-by-performance er længst fremme i USA, men takterne hér går i retning af, at det kun er udvalgte behandlingsområder, som bliver omlagt til værdibaseret styring. En af udfordringerne med værdibaseret styring er nemlig at undgå selektion og udskilning af de patienter, som der er størst sikkerhed for vil opnå god effekt af behandling. Det bliver interessant at følge, hvor trenden lander henne. 

Europa er et kludetæppe 

Selvom USA er drømmemarkedet for mange iværksættere og virksomheder, kommer vi ikke uden om at Europa og hjemlandet oftest er dér, hvor det første forrentnings-grundlag lægges. Derfor er det væsentligt at forstå at det europæiske marked er en hel del mere kompliceret og sammensat. 

I England droppede man i 2014 foreløbigt planer om at introducere værdibaseret prissætning fordi det blev for administrativ tungt. Og andre tiltag til værdibaseret styring synes ikke på vej trods megen politisk debat.   

 Værdibaserede styringsformer i sundhedssektoren er endnu et meget umodent fænomen - især hvis man ser på lande som Tyskland og Spanien. Der er lang vej til harmonisering af styringsformerne på tværs af Europa og derfor er behovet stadig, at man som virksomhed eller iværksætter danner sig et overblik over, hvordan ens produkt kan sælges i de forskellige lande. Refusionssystemerne og incitamentsstrukturerne er meget forskellige og hele snakken om fokus på kvalitet og patienten i centrum er nærmest ikke eksisterende syd for Flensborg. Vi mener således ikke at man skal tilpasse innovationsopgaven og forretningsmodellerne til de 'nye tider' endnu. 

Sammenfattende blev vi i BME IDEA netværket enige om at samle undervisnings-materialer om sundhedssystemerne og refusionsmodellerne i vore respektive lande, således at deltagerne i Biodesign programmerne rundt om i verden får indsigt i den kompleksitet som deres forretningsmodeller skal fungere i.   

 Vi har sat i gang med processen :-) 

Godt Nytår!