Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Innovation til sundhedssektoren bør være drevet af et behov

Af Sys Zoffmann Glud

Udgivet den 1. september, 2016

Jeg har netop tilmeldt mig Børsens Innovationskonference mandag den 5. september på Aros i Aarhus. Her er der lagt op til, at vi skal lære af de store spillere på markedet - for de forstår jo så godt, hvordan innovation skal drives.

En af dem som måske har fat i den lange ende, er Simon Ravnbak, director for front-end innovation hos Coloplast. I programmet for dagen står der om Simon Ravnbaks oplæg, at Coloplast nu sender antropologer og etnografer ud på feltstudier for, at bliver klogere på brugernes behov så produktudviklingen tager afsæt i data fra den ufiltrerede virkelighed. 

Denne behovsdrevne tilgang til innovation er fundamentet hos INNO-X Healthcare, som siden 2013 har uddannet specialister i at skabe sundhedsteknologiske løsninger. Produkter, services og organisatoriske forandringer i sundhedssektoren lykkes nemlig bedst og med størst træfsikkerhed når innovationen tager afsæt i behov som man forstår ned i detaljen. 

Nu er det jo ikke alle virksomheder, der som Coloplast, har størrelsen og musklerne til at ansætte etnografer. Derfor giver det mening, at klæde andre faggrupper på med etnografernes evner til at iagttage et miljø for at identificere nye udviklingsmuligheder.

Lige præcis dette gør vi hos INNO-X gennem vores BioMedical Design uddannelse på Aarhus Universitet, som er inspireret af Stanford Universitets Biodesign program. På Stanford Universitet har man uddannet specialister i behovsdreven innovation så længe, at de nu kan fremligge data, der viser at mere end 50% af virksomhederne, som er udsprunget af en behovsdreven tilgang til innovation stadig lever efter 5 år og er godt i gang med kommercialisering af deres produkter.

Den behovsdrevne tilgang til innovation ligger sig i spændet mellem klassisk markedsresearch og iværksætter-myten om ”åbenbarings” skabte løsninger, som ingen havde tænkt på før de dukker op. Særligt inden for sundhedssektoren er den behovsdrevne tilgang til innovation på det nærmeste en nødvendighed, fordi radikal innovation er mere end vanskelig at praktisere og sætte i spil over for en sektor med lav gennemsigtighed, lange beslutningsprocesser, evidens-krav og komplicerede implementeringsstrukturer. 

Denne kompleksitet er årsagen til, at bare fordi én læge eller én sygeplejerske oplever at noget er et vigtigt behov, findes der nødvendigvis ikke nok andre med samme opfattelse, til at det giver mening kommercielt set, at innovere mod en løsning til dette behov. Denne faldgrube er mange investorer i den grad faldet i. Måske er det også en af årsagerne til, at American Medical Association’s CEO James Madara i juni på AMA’s årsmøde kaldte digitale sundhedsteknologier for “Vor tids Snake Oil” 

Erfaringer fra aktører inden for sundhedsinnovation, medtech investeringsmiljøer og virksomheder er at rigtig mange produkter fejler. Ikke fordi teknologien svigter, men fordi produktet ikke til fulde matcher hele den matrix som afgør om kunderne køber produktet. Behov er en ting, men det er også vigtig om man forstår at lave en løsning som fungerer i den samlede organisatoriske ramme - f.eks. det arbejds-flow, som kunden skal bruge løsningen i. Man kan ikke få indsigt i den slags ting ved at sidde i sit inkubator miljø og tro man ved, hvad der kræves. 

Behovsdrevet innovation er naturligvis ikke den eneste saliggørende måde at innovere på, hvilket man også kan læse i The Global Innovation 1000 Study fra 2014. Over de 1000 virksomheder som bruger mest på R&D er kun ca. 25% af dem såkaldte Need Seekers - de er så sjovt nok de mest succesfulde når det kommer til at præstere. 

Den behovsdrevene tilgang lover ikke, at produktudviklingen nødvendigvis går hurtigere, men til gengæld er der en større sikkerhed for, at løsningen vil vinde indpas hos brugerne. Samtidig kan man udsætte store investeringer indtil et tidspunkt, hvor der er nok data der indikerer, at der kan skabes en sund forretning eller at der er en organisatorisk gevinst ved at udvikle en løsning til behovet.

Jeg glæder mig til at høre hvad Simon Ravnbak har at fortælle omkring Coloplast og hvordan de driver behovsdreven innovation – det kan jo være, at vi kan lære lidt af en af de store spillere, når alt kommer til alt.