Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Wild Cards: Ledelse og udvikling af innovation

- Fremtidens leder skal kunne skabe rum til forbedring, udvikling og innovation.

Introduktion

Wild Cards - Ledelse af udvikling og innovation er et nyt forløb for ledere på alle niveauer i Region Midtjylland, der enten har udviklingsopgaver i deres afdelinger eller er nysgerrige på, hvordan de bliver stærkere til at håndtere, drive og sikre udviklings- og innovationstiltag. Forløbet er også målrettet projektledere. 

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og INNO X Health og er et intensivt forløb, som på få dage afdækker et bredt spektrum af færdigheder, der er afgørende for din succes med ledelse af udvikling og innovation

Målgruppe

Ledere på alle niveauer, fra projektledere til ledere af ledere, som har en nysgerrighed på udviklings- og innovationsarbejdet og deres egen rolle i selvsamme, eller udviklingsansvarlige, der gerne vil blive klogere på sig selv og udvikling.

Formål og indhold

Forløbet kan ses som en mulighed for at få fyldt teori på, men også at få omsat teorien i praksis, samtidig med at du tager hul på at løse et problem eller en udfordring, I står med på din arbejdsplads.  Og du får kigget dit personlige lederskab efter i sømmene: Hvem er jeg som leder af udvikling og innovation – og hvem vil jeg gerne være? Hvad hæmmer mig i forhold til udvikling og innovation? Hvor er jeg skarp, når det kommer til udvikling og innovation?

På "Wild Cards" arbejder vi med det udgangspunkt, at når du laver udvikling og innovation i en del af organisationen, så har det en indvirkning på andre dele af organisationen. Du vil blive trænet i at anvende denne tankegang i praksis. Altså en konkret helhedstænkning, der både skaber overblik, mening og redundans, som du kan bruge som en løftestang for det videre udviklingsarbejde.

Vi vil fx træne dig i at vurdere den systemiske effekt af et lokalt udviklingstiltag: Løfter det hele organisationen? Eller skaber jeres løsning i virkeligheden problemer for andre? Du vil også lære at se dine kolleger og medarbejdere i det samme perspektiv: som dele af et større system – det, du laver udvikling i. Derfor er et problem ikke bare et problem og en løsning ikke bare en løsning. Det er den centrale pointe, som sætter dig i stand til at forstå, hvordan du kan skabe og lede organisationsudviklingsforløb, der reelt set flytter noget, både i den del, du arbejder med, og i organisationen som helhed. Med udgangspunkt i dig og din ledelsesfunktion.

Samtidig vil vi træne dig i at agere i kompleksitet, for virkeligheden er ikke ordnet, og der er ikke klare årsagssammenhænge, når det kommer til udvikling og innovation.

Udbytte

Du kommer til at afprøve forskellige vinkler, perspektiver på og modeller for udvikling og innovation, da hver situation kalder på sin form for ledelse og model. Det at mestre perspektivskifte og forskellige tilgange er en af nøglerne til at lykkes med ledelse af udvikling og innovation.

Gennem forløbet vil du komme omkring mange aspekter af det at lede udviklings- og innovationsarbejde – fx forståelse for innovationsmodeller, professionel nysgerrighed, politisk forståelse, foretagsomhed, facilitering, kreativitet, future drivers, feedback, motivation, bæredygtighed, design thinking, coaching, sparring, implementering og meget mere.

Forløbet vil også hjælpe dig med at få det historiske perspektiv med – viden om baggrunden for, at tingene ser ud, som de gør i dag, er et vigtigt afsæt for at forme fremtiden.

Form

3-dages internat og en opfølgningsdag – intenst, dybdegående, udfordrende, involverende og baseret på læring gennem både oplæg og øvelser.

Overordnet er forløbet bygget op om tre elementer "Viden – Handling – Refleksion". Du vil gennem forløbet arbejde med udgangspunkt i et projekt eller en problemstilling fra din egen dagligdag. Og dermed hele tiden få mulighed for at afprøve din nye viden i praksis – det, du alligevel skal i gang med at udvikle på din arbejdsplads.

Før forløbet
Som forberedelse til forløbet skal du orientere dig i materiale, der på forskellig vis relaterer sig til de temaer, vi skal arbejde med på "Wild Cards". Det er både teoretiske tekster, men også skønlitterære tekster, billeder samt videoer, der forholder sig til kompleksitet og udvikling som abstrakte termer, der kan angive nye forståelser af udvikling og innovation. Derudover vil alle deltagerne forud for forløbet få lavet en Garuda-test.

Undervisere

Martin Vesterby og Kathrine Arlander, INNO-X Healthcare
Karen Ingerslev, Ouafa Rian og Sofie Thordal, Koncern HR, Udvikling

Praktiske oplysninger

Tid
:
Internat fra mandag, 10. december til onsdag, 12. december 2018.

Tirsdag, 29. januar 2019.


OBS! Nyt hold kører i 2019 - datoer følger!

Sted:
Borre Knob, Søborgvej 20, 7130 Juelsminde


Deltagerantal
:
Min. 10, max. 13


Pris: 
Kr. 4.000 momsfri


Tilmeldingsfrist
:
Onsdag, 28. november 2018


OBS! Nyt hold kører i 2019 - datoer følger!

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Lise Klarholt Busk
4113 4550
Lise.Klarholt-Busk@STAB.RM.DK

Spørgsmål vedr. indhold:
Ouafa Rian
OUARIA@rm.dk