Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skab værdi i fremtidens sundhedsforskning med entreprenørielle metoder

-  Gratis efteruddannelse for forskere på HEALTH med støtte fra Fonden for Entreprenørskab

Introduktion

Fremtidens Ph.D. studerende vil i langt højere grad være uddannet i innovative og entreprenante metoder. Som vejleder og forsker er det derfor nødvendigt, at besidde kompetencer inden for samme felt, som kan støtte op om at realisere de studerendes kliniske forskningsprojekter og dermed øge muligheden for funding og samarbejde udenfor eksisterende forskningsmiljøer. 

 

Efteruddannelsen er forankret i teorier bag BioDesign uddannelsen fra Stanford University og Mixed Methods Innovation Model (MMIM) udviklet af INNO X, Aarhus Universitet, og fokuserer på at klæde dig som vejleder og forsker på til at arbejde behovsdrevet og med øje for impact så vel som pubklikationer. 

Målgruppe

Efteruddannelsen er for alle forskere ve HEALTH på AU som har vejlederfunktion eller påtænker dette i fremtiden og som ønsker et indblik i teori og metoder der skaber et stærkt fundament for værdiskabelse, patentansøgning og funding af dansk sundhedsforskning.

Formål og indhold

Formålet med efteruddannelse er at give Ph.D. vejledere kompetencer, som kan realiserer deres Ph.D. studerendes evner til innovation og entreprenørskab samt bringe disse egenskaber i spil og integrere innovation og entreprenørskab i kliniske forskningsprojekter.

I INNO X Healthcare har vi længe, arbejdet med at uddanne studerende i behovsdrevet innovation med et klart fokus på at skabe grundlag for virksomhed. Vi har dog fejlet i at overføre og integrere de studerendes kompetencer til de forskningsenheder hvor de skal løfte innovationshøjden af forskningsprojekter samt øge mulighederne for at skabe løsninger og virksomhed.

Vi ser ofte at forskningsvejledernes manglende indsigt i innovation og entreprenørskab hæmmer spredning og kapitalisering af de studerendes evner. Vejledere skal kunne metodikker bag og evne at inkludere behovsdrevet innovation og viden om entreprenørskab i deres arbejde. Med efteruddannelsen bliver du forgangsvejleder for at klinisk forskning skal skabe grundlag for virksomhed eller større interdisciplinære projekter.

Udbytte

Det giver uddannelsen dig:

  • Et solidt grundlag for at bruge entreprenante og innovative metoder i din forskning, undervisning og vejleding. 
  • Teori og metoder til forretningsudvikling hentet fra startup miljøet og førende internationale virksomheder 
  • Teori og metoder i kreativitet og gennemførelse af innovative værdiskabende projekter. 
  • Teorier bag og erfaring med teamsammensætning, personlige profiler, innovativ kultur og psykologisk tryghed. 
  • Indblik i agil ledelse af projekter og i driftenheder. 
  • Evner til at spotte kliniske projekter med potentiale for stor værdiskabelse ud fra din og andres forskning. 

 

Undervisere

Kursusleder: Martin Vesterby, Ph.D. M.D., serieiværksætter

Medunderviser: Kathrine Arlander, cand.mag., Specialkonsulent indenfor entreprenørskab

Praktisk information

Undervisningsgange: I alt 15 timer

Kurset udbydes af to omgange. Hvert forløb inkluderer tre mødegange á hver 5 timer samt 7 timers samlet forberedelse

 

Kursus 1 (september 2018 - november 2018):

1. mødegang, 5 timer (ca. 3 timers forberedelse) - 11.09.2018 

2. mødegang, 5 timer (ca. 1 times forberedelse)  - 11.10.2018

3. mødegang, 5 timer (ca. 3 timers forberedelse) - 15.11.2018

 

Kursus 2 (november 2018 - januar 2019):

1. mødegang, 5 timer (ca. 3 timers forberedelse) - 22.11.2018 

2. mødegang, 5 timer (ca. 1 times forberedelse)  - 13.12.2018

3. mødegang, 5 timer (ca. 3 timers forberedelse) - 17.01.2019

 

Forberelse: I alt 7 timer

Sprog: Dansk, men der kan forekomme engelske tekster og video i blandt forberedelsesmaterialet

Kursusleder: Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet, Institut for klinisk medicin

Antal deltagere: Max 15 deltagere pr. kursusrunde