Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d. studie

- Enhancing innovative competencies in the Danish healthcare sector

Hvad er behovet for innovative kompetencer hos læger og hvad bliver der gjort for at understøtte disse? Og hvordan kan disse innovative kompetencer blive styrket gennem uddannelse i sundhedsinnovation?

Det er de spørgsmål, som ph.d studerende Mie Østergaard søger svar på gennem sit ph.d. studie. Studiet er et interdisciplinært samarbejde mellem INNO X Health, Center for Planlagt Kirurgi ved Regionshospitalet i Silkeborg og Aarhus Universitet BSS.

Baggrunden for studiet er et stigende pres på sundhedssektoren, grundet længere levealder og mangel på arbejdskraft i sektoren. For at følge med den øgede kompleksitet og tiltagende krav om effektiv behandling, er sundhedsprofessioneller, heriblandt også læger, nødt til at tænke og agere kreativt og innovativt.

Hertil viser en række undersøgelser blandt ledere fra forskellige sektorer, inklusiv sundhedssektoren, at kreative og innovative kompetencer er afgørende i det 21. århundrede. Samtidig peger fremtidsforskere på, at kreativitet og social emotionel intelligens  er de vigtigste individuelle kompetencer knyttet til dét at være innovativ.

I 2013 offentligjorde Sundhedsstyrelsen en rapport om lægens rolle i håndteringen af udfordringerne i sundhedssektoren. I denne bliver hverken kreative eller innovative kompetencer nævnt, hvorved der opstår dermed en diskrepans mellem hvad man i dag uddanner læger til at kunne mestre, og de fremtidige behov i sektoren.

Så hvis der er behov for innovative og kreative kompetencer for at føre sundhedssektoren sikkert videre, hvordan skal man så udvikle og maksimere disse kompetencer? 

Studiet er et såkaldt mixed method studie, hvor kvalitative og kvantitative metoder kombineres for på en effektive og metodisk måde at generere ny viden, som kan implementeres i feltet.

INNO X Health bidrager med vejledning til ph.d.- studiet.