Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CrowdsWhoCare

- Funding af innovationsprojekter indenfor sundhedssektoren

INNO X Health er drivkraften bag crowdfunding- og crowdsourcing platformen CrowdsWhoCare, der blev lanceret i september 2015. CrowdsWhoCare er den første platform i verden inden for sundheds- og plejesektoren. Den blev til med et formål om at skabe en alternativ måde at finansiere tidlige innovationsprojekter på indenfor for sektoren og samtidig sikre disse projekter grundlæggende muligheder for at skabe værdi, ved udelukkende at arbejde med validerede behov.

Platformen skaber en forbindelse imellem innovationsprojekter og personer, som ønsker at støtte projekterne med økonomiske midler eller faglige kompetencer, og på denne måde sikre de nødvendige ressourcer for at det enkelte projekt kan gennemføres.

En stor del af de midler, som allokeres til innovationsprojekter i dag i Danmark, går til færdigudvikling af en prototype eller test af løsninger. Erfaringer viser dog, at for at en ny løsning når brugerne og skaber værdi i sundheds- og plejesektoren, er det essentielt at behovet er valideret og relevant for samfundet.

For at være kvalificeret til at blive optaget på CrowdsWhoCare, skal innovationsprojekterne derfor tage udgangspunkt i identificerede kliniske behov og være tidligt i innovationsarbejdet. Projekterne skal arbejde behovsdrevet for at validere de behov projektet omhandler, for at sikre at en eventuel løsning i sidste ende skaber reel værdi, for patienter, kollegaer og samfund. For at sikre at projektejerne har de rette kompetencer til at arbejde behovsdrevet og med fokus på evidens, støtter INNO X Health med undervisning i relevante metodikker og redskaber.

Siden lanceringen af platformen har fire projekter opnået fuld funding. Projektfasen for CrowdsWhoCare er gennemført og den fremtidige model og juridiske ophæng er ved at blive afklaret. Vi forventer at CrowdsWhoCare snart kommer i drift som et nationalt tiltag med solid lokal opbakning