Forskningsårsstudie

- Transforming complexity of telemedicine into a manageable approach

I sundhedssektoren oplever man et stigende behov for at kunne individualisere den pleje som patienter og ældre bliver tilbudt. Dette kræver at man gentænker, hvordan man kan udnytte de teknologiske muligheder for at patienter tager ansvar for deres egen behandling og sundhed. En af disse muligheder er telemedicin, der er ydelse af pleje og behandling, gennem informations- og kommunikationsteknologi. 

I Danmark bliver telemedicinske projekter implementeret på sygehuse over hele landet. Forventningerne til projekterne er blandt andet at de kan resultere i færre antal sengepladser og kortere indlæggelsestid. Til trods for de høje forventninger, er det egentlige potentiale for telemedicin, især de økonomiske aspekter, forsat udfordret og uudforsket.

Formålet med dette studie er at etablere et interdisciplinært redskab, der kan underbygge telemedicins værdiskabende potentiale. Dette gøres ved at etablere en forståelse for forretningsmodellen bag telemedicin, i en dansk kontekst, og som kan hjælpe forskning i telemedicin til at blive til klinisk praksis ved at formulere  en systematisk tilgang til fænomenet. Ved at underbygge dokumentationen af den værdi telemedicin kan bidrage med, vil studiet på sigt bidrage til en mere værdiskabende sundhedssektor.

Studiet er et såkaldt mixed method study, hvor man kombinerer kvalitative og kvantitative metoder, da dette er en effektiv og metodisk måde at generere ny viden som kan implementeres inden for feltet.

INNO-X Healtcare bidrager med vejledning til studiet, som Frederik Korsgaard er en del af.