Viden

- Vidensdeling, forskning og behovsdatabase

Hos INNO-X Healthcare er vores arbejde drevet af viden. Viden om behovsdrevet- og evidensbaseret innovation kombineret med en lang række forskellige metodikker og teorier fra forskellige videnskabelige tilgange og områder.

Vi er engageret i evidensbaseret forskning, og vi er involveret i projekter der undersøger forskellige aspekter af innovation i relation til sundhedssektoren.

Vi tror på, at det er i alles interesse at man deler viden og vi arbejder aktivt med vidensdeling. Derfor har vi skabt en behovsdatabase hvor alle med interesse i behovsdrevet innovation kan finde inspiration og vi gør relevant materiale fra vores undervisning tilgængelig for alle. Vores grundholdning er at vi deler alt og vi gør det tidligt.