Tøjl din kreativitet

– kom videre med din gode idé 

Introduktion

At være innovativ og udvikle nyt sker ikke ved kun at være kreativ. Det er også at kunne samarbejde, at være ydmyg omkring egne evner og ressourcer samt den værdi, en løsning vil skabe for andre. Formålet med "Tøjl din kreativitet"-kurset er at give deltagerne værktøjer til at gå fra gode ideer på en workshop til at kunne prototype og teste prototypes.

Med udgangspunkt i en konkret udfordring er “Tøjl din kreativitet” læren om at validere på konceptniveau og dermed finde ud af om ens løsningsforslag er det rette til at imødegå det behov for forbedring og udvikling, som man har klarlagt. Det er også læren om, hvordan man gradvist, men struktureret, afdækker en understøttende idrifttagnings- eller forretningsmodel, så udviklingsprojektet har god sandsynlighed for at komme ud i virkeligheden.

Udfordringen er en, du selv medbringer til kursusstart.

Kurset berører elementer fra anden del (Innover) i INNO-X’s BioMedical Design uddannelse, der består af 3 elementer (Identificer, Innover, Implementer) og er en del af Regions Midtjylland’s initiativ for at opbygge en innovationskultur, hvor værdiskabelse er vigtigere end projektgennemførelse.

Målgruppe

Kurset er en naturlig forlængelse af kurset "Identifikation og validering af behov som grundlag for igangsættelse af innovative forbedringer".

Det er for alle, der ønsker at øge deres muligheder for at skabe rum til innovation i deres dagligdag og øge værdien af innovation- og udviklingsprojekter. Kurset vil være til stor fordel og give et godt afsæt for de, som skal i gang med at løse konkrete forbedrings- og udviklingstiltag i sundhedssektoren.

Indhold og formål


  • At give indsigt og eksempler på forskelle ved at lede drift og innovation
  • At kunne stille krav til beskrivelse af behov – forventede effekter
  • At øge mulighederne for at finde samarbejdspartnere
  • At lære hvordan man løbende kan følge progressionen i et projekt, der udvikles i et agilt miljø
  • At give redskaber og virkemidler til at udvikle med fokus på dataindsamling og afslutte ikke værdiskabende projekter så tidligt som muligt

Udbytte

Deltagerne vil efterfølgende evne at stille krav til behovsbeskrivelse, forventet potentiale, udfordringer og manglede kompetencer ved udvikling-, forbedring- og innovationsprojekter. Deltagerne vil kunne gå fra behov til udvikling af koncepter, som kan testes i driften for validering og selektion af de løsninger, der vil kunne skabe mest muligt værdi.

Form

Kurset vil tage udgang i nyeste viden og inspiration omkring innovation fra både den offentlige og private sektor. Specielt vil teorier bag behovsdrevet innovation være gennemgående samt brugen af agile udviklingsmetodikker, der primært er kendte og benyttede i start-up kulturen. 

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes arbejde og de udfordringer, deltagerne møder der. Der bliver fremsendt online materiale samt links til litteratur før og mellem modulerne, som skal gennemses og ligge til grund for forberedelse til hver modul. Kurset rummer elementer af Flipped-class room undervisning, hvor man bliver kastet ud i at gennemføre opgaver før man er klædt på til dem, da dette fremmer læring og aktiv deltagelse ved fremmøde.

Det er et krav, at deltagerne er forberedte forud for første kursusdag ud fra det materiale, som fremsendes forud for kurset. Der vil desuden være hjemmearbejde forud for anden og tredje kursusdag.

Deltagerne finder selv et behov for forandring og udvikling, der kan anvendes som personlig case under kurset. Behovet skal kunne beskrives og være analyseret til et niveau, hvor det er konkret, afgrænset og hvor der er gjort tanker om hvilken effekt, der stræbes efter at opnå. 

Undervisere

Sys Zoffmann Glud og Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger

Deltagerbetaling

Kr. 250 pr. deltager for ansatte ved Region Midtjylland.

Kr. 5.300 pr. deltager som ikke er ansat ved Region Midtjylland.    

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Der er fuld forplejning på kurset.

Deltagerantal                    

Maks. 16 deltagere

Min. 12 deltagere

Tid

Modul 1: Torsdag, 5. april 2018 fra kl.12:30-17:00

Modul 2: Tirsdag, 24. april 2018 fra kl.12:30-17:00

Modul 3: Onsdag, 16. maj 2018 fra kl.12:30-15:45

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 8. marts 2018

Sted

Lokale Mødegangen DNU

INNO-X, DNU, Hedeager 3, 8200 Aarhus N

Yderligere information     

Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, tel. 2513 7203, martin@INNO-X.dk

Administration                  

Lise Klarholt Busk, Koncern HR, Udvikling, tel. 7841 0840, lisbus@rm.dk