Ledelse af innovation

- Fremtidens leder skal kunne skabe rum til forbedring, udvikling og innovation.

Introduktion

At lede en organisation i drift er noget andet end at lede en innovationsproces. Fremtidens leder skal kunne skabe rum til forbedring, udvikling og innovation, uden at det sker på bekostning af normtal, kvalitet og tilfredshed blandt de ansatte. Det er en vanskelig opgave, der kan trække uhensigtsmæssigt mange ressourcer set i forhold til opnået udbytte.

  • Hvordan kan du som leder gennem ganske få tiltag blive bedre til at skabe plads til innovation?
  • Hvordan kan du skabe rum til, at medarbejdere og samarbejdspartnere kan arbejde i et interdisciplinært team, uden formel teamledelse og efter agile metoder, og fortsat have mulighed for at følge progression og fastholde grebet om udgifter set i forhold til potentiel værdiskabelse?
  • Hvordan kan du som leder hjælpe med at opbygge en innovationskultur, hvor værdiskabelse er vigtigere end projektgennemførelse? 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i Region Midtjylland, som i det daglige arbejde møder udfordringer og gerne vil skabe det bedst mulige grundlag for at formidle og dele viden omkring behovet for at imødegå udfordringen og efterfølgende skabe en værdifuld løsning.

Formål og indhold

Indholdet i kurset er sammensat med det formål at sætte deltagerne i stand til:

  • At indsamle og koble data omkring behov i sundhedssektoren
  • At sandsynliggøre hvad der vil påvirkes positivt af en løsning
  • At kunne genfinde og validere behovet uden for stedet for dets opdagelse
  • At formidle behovet kort og præcist og dermed lette adgang til støtte og opbakning til udvikling af en løsning
  • At beskrive værditilbuddet af en løsning, så det kan forstås af patienter og hospitalsledelse
  • At skabe grundlag for udvikling af løsning på tværs af fag og organisatoriske rammer
  • At få teoretisk indsigt i teamdynamik og kompetencer i forbindelse med innovation

Udbytte

Deltagerne vil efter kurset evne hurtigt og med sikre metoder at generere data og bruge eksisterende data til grundlag for at vælge behov, det bør prioriteres at udvikle løsninger til, set i forhold til deres potentielle værdiskabelse. Deltagerne vil desuden få indsigt i, hvordan de formidler viden omkring behovet og rationalet for, at der bør udvikles en løsning. Deltagerne vil desuden kunne beskrive ønsker og krav til det team, der kan udvikle ud fra et specifikt behov.    

Form

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagerens daglige arbejde og de udfordringer, deltageren møder der. Der bliver fremsendt online materiale samt links til litteratur før og mellem modulerne som skal gennemses og ligge til grund for forberedelse til hver modul. Kurset rummer elementer af Flipped-classroom undervisning, hvor man bliver kastet ud i at gennemføre opgaver, før man er klædt på til dem, da dette fremmer læring og aktiv deltagelse ved fremmøde.

Det er et krav, at deltagerne er forberedte forud for kurser, ud fra det materiale, som fremsendes.

Deltagerne skal selv finde et behov for forandring og udvikling, der kan anvendes som personlig case under kurset. Behovet skal kunne beskrives på et niveau, hvor det er konkret og afgrænset, og hvor der er gjort tanker om, hvilken effekt der stræbes efter at opnå. 

Undervisere

Sys Zoffmann Glud og Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet

 

 

Praktiske oplysninger

Deltagerbetaling

Kr. 550 pr. deltager for ansatte ved Region Midtjylland.

Kr. 2.800 pr. deltager som ikke er ansat ved Region Midtjylland.      

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Der er fuld forplejning på kurset.

Deltagerantal                    

Maks. 16 deltagere

Min. 12 deltagere

Tid

Torsdag, 11. januar 2018 kl. 9.00–15.30

Tilmeldingsfrist

mandag, 18. december 2017

Sted

Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Yderligere information

Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, tel. 2513 7203, martin@INNO-X.dk

Administration                  

Lise Klarholt Busk, Koncern HR, Udvikling, tel. 7841 0840, lisbus@rm.dk