Implementer med succes

- Det bedste grundlag for succesfuld implementering

Introduktion

En høj implementeringseffekt er efterspurgt i sundhedssektoren. Forskning tyder på at kun 1 ud af 3 projekter, der forsøges implementeret i sundhedssektoren, ender med at komme i drift og skabe værdi. Vi spilder dermed mange ressourcer og forbigår mange muligheder for at skabe forbedringer pga. af denne mangelfulde implementering af nye tiltag.

Ved at uddanne kursisterne i Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) giver dette forløb kursisterne det bedst mulige grundlag for succesfuldt at implementere nye løsninger i deres organisation. CFIR er et effektivt implementeringsværktøj der består af en række af delelementer, der sikrer at den data og viden som er genereret fra de initiale faser af en innovationsproces kan kobles direkte på implementering.

Implementer med succes er en natulig forlængelse af de kurser der omhandler de tidligere faser af innovationsprocessen fra INNO-X Healthcare (Identifikation og validering af behov og Tøjl din kreativitet). Det er dog ikke et krav at man har deltaget i disse innovationskurser for at deltage på Implementer med succes

Målgruppe

Kurset er til medarbejdere som er udførende på innovations- og forbedringsprojekter og som gerne vil etablere et godt og rettidigt fundament for en kommende implementering af projektets løsninger.

Formål og indhold

Kursets formål er at give deltagerne en tydelig ramme og guide til at forberede og designe et implementeringsforløb.

Kurset vil forløbe over 5 hele dage fordelt over en længere periode og vil dække en kort introduktion til de tidligere elementer i Mixed Methods Innovation Model (MMIM) som er grundlæggende i INNO-X Healthcares arbejde og tilgang til innovation og som er præsenteret i de to foregående kurser (Identifikation af behov og Tøjl din kreativitet) samt de grundlæggende elementer i CFIR:

  1. Interventionens egenskaber
  2. Ydre rammer
  3. Indre rammer
  4. Egenskaber ved individer
  5. Processen

Som kursist afslutter man med aflevering af en skriftlig implementeringsplan af ca. 5 A4 sider bygget op over CFIR, en visualisering og en 15 minutters mundtlig fremlæggelse for et relevant panel.

Udbytte

Deltagerne vil efter kurset kunne implementere store komplekse processer og teknologier i organisationer der er i konstant forandring.

Form

Kurset forløber over 5 hele dage fordelt over den angivne periode.

Man skal som kursist medbringe en case/løsning, der ønskes implementeret. Om denne løsning er udviklet i egen organisation eller den har et eksternt ophav er sekundært.

Kurset vil indeholde en del teori og litteratur, hvor der også vil indgå engelsksprogede artikler. Desuden vil slutproduktet være en skriftlig implementeringsplan, hvilket betyder at Implementer med succes er mere skriftligt orienteret sammenlignet med andre kurser fra INNO-X Healthcare.

Man skal som kursist afsætte tid mellem kursusdagene til at involverer nærmeste kollegaer samt nærmeste ledelse i forbindelse med udvikling og validering af en implementeringsplan.

Undervisere

Sys Zoffmann Glud og Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet   

Praktiske oplysninger

Deltagerbetaling

Kr. 495,00 pr. deltager for ansatte ved Region Midtjylland. 

Kr. 6.500,00 pr. deltager som ikke er ansat ved Region Midtjylland.    

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Der er fuld forplejning på kurset.

Deltagerantal                    

Maks. 16 deltagere

Min. 12 deltagere

Tid

Modul 1: Mandag den 28. maj 2018 kl. 9.00-15:30

Modul 2: Onsdag den 20. juni 2018 kl. 9.00-15:30

Modul 3: Torsdag den 9. august 2018 kl. 9.00-15:30

Modul 4: Tirsdag den 28. august 2018 kl. 9.00-15:30

Modul 5: Onsdag den 19. september 2018 kl. 9.00-15:30 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 7. maj 2018

Sted

Lokale Mødegangen DNU

INNO-X Healthcare, DNU, Hedeager 3, 8200 Aarhus N

Yderligere information      

Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, tel. 2513 7203, martin@INNO-X.dk

Administration                   

Lise Klarholt Busk, Koncern HR, Udvikling, tel. 7841 0840, lisbus@rm.dk