Identifikation af behov

- Som grundlag for igangsættelse af innovative forbedringer

Introduktion

Når der udvikles og skabes nye tiltag i sundhedssektoren, er det vigtigt, at man hurtigt får afklaret, om organisationen eller samfundet kan understøtte det nye. Ved at arbejde med at validere behovet ved forskellige typer af dataindsamling kan man lettere udvikle grundlaget for en løsning, der kan komme i drift.

Et valideret grundlag for at udvikle en løsning øger mulighederne for at få plads og finansiel støtte til at skabe og udvikle. Samtidig giver gode metoder til afklaring af behovet også et godt grundlag for at stoppe projekter, som ikke vurderes at kunne give værdi for patienter, pårørende, hospital eller måske virksomhed.

Med udgangspunkt i en konkret udfordring vil du under kurset lære at afdække grundlag og behov for at iværksætte udvikling af en løsning. Du vil med andre ord få etableret de grundlæggende forudsætninger for at iværksætte et projekt. Udfordringen er en, du selv medbringer til kursusstart.

Kurset berører elementer fra første del i INNO-X’s BioMedical Design uddannelse, der består af 3 elementer (Identificer, Innover, Implementer) og er en del af Regions Midtjyllands initiativ for at opbygge en forbedringskultur, hvor værdiskabelse for borger og samfund er vigtigt.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i Region Midtjylland, som i det daglige arbejde møder udfordringer og gerne vil skabe det bedst mulige grundlag for at formidle og dele viden omkring behovet for at imødegå udfordringen og efterfølgende skabe en værdifuld løsning.

Formål og indhold

Indholdet i kurset er sammensat med det formål at sætte deltagerne i stand til:

  • At indsamle og koble data omkring behov i sundhedssektoren
  • At sandsynliggøre hvad der vil påvirkes positivt af en løsning
  • At kunne genfinde og validere behovet uden for stedet for dets opdagelse
  • At formidle behovet kort og præcist og dermed lette adgang til støtte og opbakning til udvikling af en løsning
  • At beskrive værditilbuddet af en løsning, så det kan forstås af patienter og hospitalsledelse
  • At skabe grundlag for udvikling af løsning på tværs af fag og organisatoriske rammer
  • At få teoretisk indsigt i teamdynamik og kompetencer i forbindelse med innovation

Udbytte

Deltagerne vil efter kurset evne hurtigt og med sikre metoder at generere data og bruge eksisterende data til grundlag for at vælge behov, det bør prioriteres at udvikle løsninger til, set i forhold til deres potentielle værdiskabelse. Deltagerne vil desuden få indsigt i, hvordan de formidler viden omkring behovet og rationalet for, at der bør udvikles en løsning. Deltagerne vil desuden kunne beskrive ønsker og krav til det team, der kan udvikle ud fra et specifikt behov.    

Form

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagerens daglige arbejde og de udfordringer, deltageren møder der. Der bliver fremsendt online materiale samt links til litteratur før og mellem modulerne som skal gennemses og ligge til grund for forberedelse til hver modul. Kurset rummer elementer af Flipped-classroom undervisning, hvor man bliver kastet ud i at gennemføre opgaver, før man er klædt på til dem, da dette fremmer læring og aktiv deltagelse ved fremmøde.

Det er et krav, at deltagerne er forberedte forud for første kursusdag ud fra det materiale, som fremsendes forud for kurset.

Deltagerne skal selv finde et behov for forandring og udvikling, der kan anvendes som personlig case under kurset. Behovet skal kunne beskrives på et niveau, hvor det er konkret og afgrænset, og hvor der er gjort tanker om, hvilken effekt der stræbes efter at opnå. 

Undervisere

Sys Zoffmann Glud og Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet

Praktiske oplysninger

Deltagerbetaling

Kr. 250 pr. deltager for ansatte ved Region Midtjylland.

Kr. 5.300 pr. deltager som ikke er ansat ved Region Midtjylland. 

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris. 

Der er fuld forplejning på kurset.

Deltagerantal                    

Maks. 16 deltagere

Min. 12 deltagere 

Tid

Modul 1: Torsdag, 25. januar 2018 fra kl.12:30-17:00

Modul 2: Mandag, 19. februar 2018 fra kl.12:30-17:00

Modul 3: Tirsdag, 13. marts 2018 fra kl.12:30-15:45

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 4. januar 2018

Sted

Lokale Mødegangen DNU

INNO-X, DNU, Hedeager 3, 8200 Aarhus N 

Yderligere information

Martin Vesterby, INNO-X Healthcare, tel. 2513 7203, martin@INNO-X.dk 

Administration

Lise Klarholt Busk, Koncern HR, Udvikling, tel. 7841 0840, lisbus@rm.dk