BioMedical Design

- Behovsdrevet innovation i sundhedsområdet

Introduktion

BioMedical Design er en ny, interdisciplinær og trendsættende efteruddannelse for dem, der ønsker at specialisere sig i innovation og kommercialisering af nye produkter og løsninger rettet mod sundhedsområdet.

BioMedical Design fokuserer på at uddanne mennesker i at tænke og agere kreativt og løsningsorienteret, samt i at identificere konkrete behov og omsætte disse til brugbare løsninger for patienter, kollegaer og samarbejdspartnere.

Efter et gennemført BioMedical Design forløb, er deltagerne uddannet til at varetage innovationsprocessen fra identifikation af behov til afvikling af produkttest og ansøgninger om patenter. Deltagerne vil efter endt forløb med rette kunne kalde sig eksperter i behovsdrevet innovation til sundhedsområdet.

Udover undervisning i de mange facetter af behovsdrevet innovation, er uddannelsen meget praktisk orienteret. En væsentlig del af forløbet involverer et intensivt feltstudie på en eller flere kliniske afdelinger på sygehus i Region Midtjylland, hvor deltagerne identificerer reelle kliniske behov, som de arbejder videre med under resten af forløbet. Deltagerne får desuden praktisk erfaring i behovsidentifikation, konceptudvikling, konceptimplementering, i at skabe og pleje netværk og i at samarbejde som et multidisciplinært team.

Med denne kombination af teoretisk viden, praktisk erfaring og et ekstraordinært fokus på teamdannelse og teamdynamik, giver BioMedical Design deltagerne en række værktøjer og metodikker til at drive struktureret behovsdreven innovation. Og dermed til at skabe værdi internt i en organisation eller virksomhed og som iværksættere.

På BioMedical Design er tværfaglighed en central del af uddannelsen. Ved at sammensætte personer med forskellige professionelle baggrunde og kompetencer, øger man innovationshøjden og mulighederne for at nå i mål med projektet. Ligeledes har underviserne på uddannelsen mange forskellige baggrunde, såsom akademikere, klinikere, erhvervsfolk og INNO-X Healthcares egne innovationseksperter.

Efteruddannelsen er inspireret af et lignende forløb på det anerkendte Stanford University i USA. På BioMedical Design er uddannelsen blevet tilpasset en europæisk kontekst og der er et grundlæggende fokus på sundhedsantropologi og sundhedsøkonomi tilsat INNO-X Healthcares egen tilgang til behovsdrevet innovation, Mixed Methods Innovation Model.

Målgruppe

Selvom BioMedical Design fokusere på innovation inden for sundhedssektoren, henvender forløbet sig til alle der i forvejen arbejder med innovation, samt alle andre, der vil udvikle kompetencer inden for behovsdrevet innovation.

Efteruddannelsen BioMedical Design er relevant for alle faggrupper. I særlig grad er den relevant for sundhedsfaglige klinikere, ingeniører, innovation managers, business developers og erhvervsfolk.

Uddannelsen skaber værdi for både selvstændige og for individer, teams og afdelinger internt i en organisation. 

Udbytte

Indholdet på BioMedical Design gør deltagerne i stand til at benytte sig af kendte og afprøvede metodikker til at skabe en sammenhængende og velstyret innovationsproces, blandt andet observationsstudier, agile udvikling, biodesign, prototyping, interview teknikker, LeanStartUp m.fl. Desuden bliver deltagerne i stand til at:

> Indsamle og koble kvalitative og kvantitative data om behov i sundhedssektoren

> Identificere og validere det værdiskabende potentiale for en løsning

> Validere behovet og det internationale markedspotential

> Via narrativer kort og præcist at præsentere (pitche) budskaber der rammer rigtigt hos modtagerne (fra  hospitalsledelse og patienter til investorer og myndigheder)

> Skabe grundlag for udvikling af løsninger på tværs af fag og organisatoriske rammer

> Få teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med teamdynamik og at etablere succesfulde innovationsteams.

> Planlægge og facilitere workshops og brainstorming sessioner

> Overblik over innovationsprocessers komplekse faser og at iværksætte de rette analyser og handlinger med rettidig omhu

> Opnå indsigt i den forretningskritiske rolle som kliniske effektmål udgør og designe studier til at validere de kliniske parametre

> Opnå indsigt i hvordan implementering gøres til et centralt element tidligt i udviklingsfasen

> Anvende Business Model Canvas som processtyringsværktøj

> Afdække forretningspotentialer og etablere forretningsmodel for eksekvering af løsningen

> Udfylde regulatoriske dokumenter til brug for CE-mærkning

> Effektivt at søge i eksisterende patentlitteratur for at afdække beskyttelsesmuligheder    

Formål og indhold

Når man har deltaget på BioMedical Design, er man uddannet i metodikker og værktøjer inden for behovsdrevet innovation. Deltagerne er blevet specialister i at identificere behov, samt drive innovationsprocessen der løser de erkendte behov. Efteruddannelsen er orienteret mod sundhedssektoren, men de grundlæggende principper på BioMedical Design kan anvendes på tværs af brancher og industrier. Ny viden, kombineret med praktisk erfaring, gør alle deltagerne i stand til at skabe værdi internt i en organisation og som iværksættere, uanset branche og plads i organisationen.

Udover ekspertise inden for behovsdrevet innovation, får deltagerne indsigt i egne kompetencer og evner, og lærer hvordan de bedst bringer sig selv i spil, for at optimere teamdannelse og teamdynamik.

Deltagerne får gennem BioMedical Design forløbet opbygget netværk med andre deltagere, potentielle investorer, erhvervsfolk og andre eksperter. Man bliver desuden en del af et internationalt netværk for mennesker, der har gennemført lignende innovationsuddannelser. Efteruddannelsens fokus på sundhedsområdet gør, at man kommer i kontakt med, og får en fod indenfor i området og den offentlige sektor. 

Form

Uddannelsen er bygget op omkring tre elementer: Identify, Innovate og Implement.

Før det første element af uddannelsen, bliver deltagerne fordelt på hold, baseret på profession, erfaring og personlige kompetencer. Når holdene er sammensat bliver deltagerne uddannet i innovationsteori, etnografi og grundlæggende sygepleje. Denne del af BioMedical Design forløbet forbereder deltagerne til elementet Identify, som er et feltstudie på en eller flere kliniske afdelinger på et sygehus i Region Midtjylland. Her observerer holdene dagligdagen på afdelingen og identificerer, analyserer og validerer de behov, de observerer i perioden.

Det andet element på uddannelsen er Innovate. Her fokuserer holdene på at udvikle forskellige løsningskoncepter til de identificerede behov fra feltstudiet. Under hele forløbet bliver deltagerne præsenteret for ny viden og teori, der er relevant for netop det specifikke stadie i innovationsprocessen, de befinder sig på. 

Det sidste element på BioMedical Design, Implement, fokuserer på at udvælge og arbejde med ét koncept, som holdene udvikler til en løsning der kan implementeres. BioMedical Design forløbet afsluttes med en rapport om det udviklede koncept og forretningsidéen, og en præsentation for erhvervsfolk, mulige investorer og kliniske eksperter. 

Undervisere

Martin Vesterby og Sys Zoffmann Glud, INNO-X Healthcare

Udover INNO-X Healthcares egne innovationseksperter, er en række eksterne undervisere tilknyttet forløbet. Hver især bidrager disse med specialiseret viden, som deltagerne løbende gennem forløbet vil blive introduceret til.