Skræddersyede forløb

- Et kompetent kompetenceløft

Hos INNO-X Healthcare er vi eksperter i behovsdrevet innovation og samarbejde i interdisciplinære teams. Et skræddersyet forløb hos os, giver deltagerne et kompetenceløft inden for målrettet innovationsarbejde og evnerne til at skabe velfungerende og produktive teams.

Vi tilbyder kurser og efteruddannelser, der strækker sig fra kortere workshops, der giver deltagerne specifikke værktøjer, de kan bruge i deres daglige arbejde, til længere uddannelsesforløb, hvor deltagerne bliver eksperter i behovsdrevet innovation.

På alle vores kompetenceforløb er der fokus på, hvordan individet indgår i og bidrager til et optimalt fungerende team. Vi fokuserer på at udvikle den enkelte kursist og give deltagerne indsigt i egne kompetencer, og hvordan disse bedst kommer i spil i forhold til andre.

Vores forløb tager udgangspunkt i metoder, der internationalt er afprøvet i praksis. Vores tilgang til innovation og kompetenceudvikling tager udspring i Stanford Universitets succesfulde Biodesign-program, D-Schools' design thinking-metode, Berkeley Universitets Lean Launch Pad (LLP) program, og ikke mindst vores egen unikke og specialiserede Mixed Method Innovation Model.

Et kompetenceforløb hos os giver deltagerne metoder, værktøjer og kompetencer der gør dem i stand til at løse udfordringer og behov gennem kreativ og løsningsbaseret ageren, - og dermed skabe målbar værdi både organisatorisk og forretningsmæssigt

Kontakt os, og i samarbejde kan vi sammensætte det perfekte kursusforløb der gør en forskel for jer.

Cases

Aarhus Kommune

Til et stort inspirationsseminar om innovation i Aarhus kommune afholdte INNO-X en workshop omkring, hvordan man kan optimere sit innovationsarbejde med forskellige værktøjer. Deltagerne lærte konkret, hvordan man bruger disse værktøjer og hvordan de kan implementere dem i det daglige arbejde.

“Det var en rigtig god, inspirerende og vellykket workshop - deltagerne var meget tilfredse og inspireret.”

 Lone Hauberg Toft, Strategikonsulent, Aarhus Kommune

Danish Diabetes Academy

På et tredages kursus for Ph.d.- studerende og Post Docs ved Danish Diabetes Academy, giver INNO-X deltagerne en række kreative værktøjer, der gør dem i stand til at styre projekter, formidle perspektiver og værdiskabelsen i projekterne og agere interdisciplinært og samskabende.

Copenhagen Healthtech Cluster

For at styrke indsatsen inden for specialiserede test- og innovationsmiljøer i Greater Copenhagen, engagerede Copenhagen Healthtech Cluster INNO-X til at afholde en kompetenceforløb med fokus på behovsdrevet innovation. Deltagerne lærte blandt andet værktøjer til at formulere og kvalificere behov samt konkrete redskaber, der skulle sikre et optimalt samarbejde mellem virksomheder om tidlige test og udvikling af nye sundhedsteknologiske løsninger.