Business and Innovation Honours Programme

- Kombiner traditionelle studier med innovation

Business and Innovation Honours Programme er en ny måde at kombinere traditionelle medicin- og sundhedsstudier med innovation og behov i sundhedssektoren.

INNO-X Healthcare underviser på de første to moduler af programmet. Det først modul omhandler innovation og entreprenørskab, mens det andet fokuserer på forretningsmodeller og projektstyring.

Formålet med programmet er at forberede talentfulde, unge studerende til en karriere i sundhedsindustrien og give dem indsigt i de muligheder der eksisterer når man kombinere innovation, business og forskning.

I løbet af programmets toårige varighed opnår den studerende indsigt i hele innovationsprocessen fra forskning, idé og innovation til forretningsforståelse og produktudvikling. Under hele forløbet spiller interdisciplinaritet en central rolle og den studerende vil blive udfordret både fagligt og personligt.

Programmet finder sted sideløbende med den studerendes daglige studie og det giver derfor den studerende en unik professionel fordel. Samtidig graduerer man med udmærkelse.

Til trods for at programmet henvender sig hovedsageligt til medicinstuderende på bachelor niveau, og at disse har første ret til pladserne på forløbet, er det også muligt for andre interesserede at søge om optagelse.