Uddannelser

- Kurser og efteruddannelser hos INNO-X Healthcare

På kurserne og efteruddannelserne bliver deltagerne uddannet i metoder, værktøjer og arbejdsgange, der giver dem forudsætninger for at udvikle og integrere innovative løsninger til eksisterende behov i sundhedssektoren. Løsninger, der gør en reel forskel for patienter, kollegaer og samarbejdspartnere.

Forløbene har alle et tværfagligt fokus, der sikrer, at viden og “best practice” fra forskellige discipliner og fagligheder bringes i spil i de enkelte teams. Det er vigtigt, at deltagerne får forståelsen for værdien af et åbent mind-set i innovationsarbejdet. At de træner i at gå til en opgave med åbent sind og forstår at værdsætte den værdi, personer med forskellige baggrunde og jobprofiler kan bringe til et projekt.

INNO-X Healthcare

INNO-X Healthcare tilbyder den interdisciplinære efteruddannelse BioMedical Design. Inspireret af anderkendte principper fra Stanford University er uddannelsen for dem, der ønsker at specialisere sig i innovation og kommercialisering af nye produkter og løsninger rettet mod sundhedsindustrien    

 

 

Region Midtjylland

I samarbejde med Region Midtjylland udbyder INNO-X Healthcare en række kurser, som fokuserer på at arbejde med innovative forbedringer. Forbedringer der bliver til nye måder at arbejde på, eller som resulterer i udvikling af nye hjælpemidler og nye måder at bruge eksisterende hjælpemidler på.

Aarhus Universitet

I samarbejde med Aarhus Universitet udbyder INNO-X Healthcare i øjeblikket et valgfag til kandidatstuderende på medicin studiet og et kursus til Ph.D studerende.