UDDANNELSER

- Kurser og efteruddannelser hos INNO-X Healthcare

INNO-X Healthcare

INNO-X Healthcare tilbyder i den interdisciplinære efteruddannelse BioMedical Design. Inspireret af anderkendte principper fra Stanford University er uddannelsen for dem, der ønsker at specialisere sig i innovation og kommercialisering af nye produkter og løsninger rettet mod sundhedsindustrien    

Region Midtjylland

I samarbejde med Region Midtjylland udbyder INNO-X Healthcare en række kurser, som fokuserer på at arbejde med innovative forbedringer. Forbedringer der bliver til nye måder at arbejde på, eller som resulterer i udvikling af nye hjælpemidler og nye måder at bruge eksisterende hjælpemidler på.

Aarhus Universitet

I samarbejde med Aarhus Universitet udbyder INNO-X Healthcare i øjeblikket et valgfag til kandidatstuderende på medicin studiet og et kursus til Ph.D studerende. 

På kurserne og efteruddannelserne bliver deltagerne uddannet i metoder, værktøjer og arbejdsgange, der giver dem forudsætninger for at udvikle og integrere innovative løsninger til eksisterende behov i sundhedssektoren. Løsninger, der gør en reel forskel for patienter, kollegaer og samarbejdspartnere.

Forløbene har alle et tværfagligt fokus, der sikrer, at viden og “best practice” fra forskellige discipliner og fagligheder bringes i spil i de enkelte teams. Det er vigtigt, at deltagerne får forståelsen for værdien af et åbent mind-set i innovationsarbejdet. At de træner i at gå til en opgave med åbent sind og forstår at værdsætte den værdi, personer med forskellige baggrunde og jobprofiler kan bringe til et projekt.

 

 

Hvad lærer man?

Deltagerne på INNO-X Healthcares forskellige forløb får indsigt i egne kompetencer og hvordan disse bedst kommer i spil i forhold til andre mennesker. Dette er essentielt i forhold til at arbejde optimalt sammen i et team, især inden for udvikling og innovation. Kursisterne vil stifte bekendtskab med nyeste viden om rammer og incitamenter der gør, at et team er velfungerende og effektivt kommer frem til et værdifuldt resultat for organisationen. 

INNO-X Healthcares kurser og efteruddannelser strækker sig fra endagskurser, der giver deltagerne specifikke værktøjer, de kan bruge i deres daglige arbejde, til BioMedical Design efteruddannelsen, hvor deltagerne uddanner sig til eksperter i behovsdrevet og evidensbaseret innovation til sundhedssektoren. Her kan du læse mere om de forskellige kurser og efteruddannelsesforløb.

Kontakt i øvrigt INNO-X Healthcare, hvis du ønsker en skræddersyet uddannelsesløsning.