Ph.D. studie

- Enhancing innovative competencies in the Danish healthcare sector

 Hvad er behovet for innovative kompetencer hos læger og hvad der bliver der gjort for at understøtte disse? Og hvordan kan disse innovative kompetencer blive styrket gennem uddannelse i innovation?

Det er de spørgsmål Research assistant og cand. scient. san. Mie Østergaard søger svar på gennem hendes ph.d. studie. Studiet er et interdisciplinært samarbejde mellem INNO X Health, Center for Planlagt Kirurgi ved Regionshospitalet i Silkeborg og Aarhus Universitet BSS.

Baggrunden for studiet er et stigende pres på sundhedssektoren, grundet øget levealder og mangel på arbejdskraft i sektoren. For at følge med den øgede kompleksitet og de høje krav om effektiv behandling, er lægerne nød til at tænke og agere kreativt og innovativt.

Hertil viser en række undersøgelser blandt ledere fra forskellige sektorer, her iblandt sundhedssektoren, at kreative og innovative kompetencer er afgørende i det 21. århundrede. Samtidig peger fremtidsforskere på, at kreativitet og social emotional intelligence er de vigtigste individuelle kompetencer knyttet til det at være innovativ.

I 2013 offentligjorde Sundhedsstyrelsen en rapport om lægens rolle i håndteringen af udfordringerne i sundhedssektoren. Men her bliver hverken kreativitet eller innovative kompetencer nævnt. Der opstår dermed en diskrepans mellem hvad man i dag uddanner læger til at kunne, og de fremtidige behov.

Så hvis der er behov for innovative og kreative kompetencer for at føre sundhedssektoren sikkert videre, hvordan skal man så udvikle og maksimere disse kompetencer? 

Studiet er et såkaldt mixed method study, hvor man kombinerer kvalitative og kvantitative metoder, da dette er en effektiv og metodisk måde at generere ny viden som kan implementeres i feltet.

INNO X Health bidrager med vejledning til ph.d. studiet.